Καλώς Ηρθατε στο Aristea Rent A Car

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΌροι και προυποθέσεις:


Ελάχιστο όριο ηλικίας για αυτοκίνητα των κατηγοριών A,B είναι τα 23 χρόνια. Για αυτοκίνητα των κατηγοριών B1,C, D, J, J2, ελάχιστο όριο τα 25 χρόνια. Για αυτοκίνητα των κατηγοριών H2 ελάχιστο όριο τα 30 χρόνια
Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια τουλάχιστον επί δύο χρόνια.
Δύο ημέρες. Μετά την παρέλευση 4 ωρών, ο ενοικιαστής χρεώνεται με μία επιπλέον ημέρα..
Ολα τα πρόστιμα και οι διοικητικές ποινές επιβαρύνουν το μισθωτή.
Οι τιμές μισθώσεως περιλαμβάνουν ασφάλιση έναντι πυρκαγιάς, τρίτων για θάνατο ή σωματικές βλάβες. Για υλικές ζημιές τρίτων . Για ζημιές στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, ο πελάτης ευθύνεται μέχρι την αγοραστική αξία του αυτοκινήτου κατά το χρόνο του ατυχήματος μείον 20%. Σε περίπτωση που κλαπεί το αυτοκίνητο, ο ενοικιαστής ευθύνεται για το σύνολο της αγοραστικής αξίας του αυτοκινήτου κατά το χρόνο της κλοπής.
Πληρώνεται από το μισθωτή.
48 ώρες πριν την παραλαβή του αυτοκινήτου
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τύπο αυτοκινήτου με άλλο τύπο της ίδιας κατηγορίας σε ειδικές περιπτώσεις.
Συμπεριλαμβάνεται στις τιμές.
Φ.Π.Α. 24% συμπεριλαμβάνεται στις τιμές.
Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για τη νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του αυτοκινήτου, εφόσον δεχθεί τους σχετικούς όρους με την υπογραφή του, στα € 500,00 καταβάλλοντας το ποσό των € 10,00 για κάθε μέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες A, B, στα € 600,00 για τις κατηγορίες C, J, J1, J2 καταβάλλοντας ημερησίως € 12,00 και στα € 1000,00 για τις κατηγορίες Η2 καταβάλλοντας ημερησίως € 25,00. Ανεξάρτητα του εάν ο πελάτης έχει αποδεχθεί την Κάλυψη Μη Ασφαλισμένων Ποσών υποχρεούται στην πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που μπορεί να προκαλέσει στο κάτω μέρος ή τους τροχούς και τα ελαστικά του αυτοκινήτου, καθώς επίσης και εάν η ζημιά προκλήθηκε από παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.